Dobrodošli! Za nadaljevanje se prijavite

Nakupovanje

Dostava, stroški dostave, odprema ali prevzem in neprevzem

Načini dostave oz. prevzema blaga:
- izdelke dostavlja Pošta Slovenije ali druga dostavna služba po izbiri ponudnika,
- osebni prevzem v skladišču (za termin se predhodno obvezno dogovorite).

Stroški dostave:

- pavšal po pošiljki blaga znaša 8,00 EUR (brez DDV). Znesek bo dodan na račun kot posebna postavka. Ta način obračunavanja dostave velja samo za pošilljke namenjene v Republiko Slovenijo.
- pri lastnem prevzemu v skladišču ponudnika stroškov dostave ni.

Odprema ali prevzem blaga glede na izbrani način plačila ali dostave:
- plačilo po predračunu – pošiljka bo odposlana najpozneje naslednji delovni dan po prejemu vašega plačila (v tem primeru je ponudba veljavna 3 dni od prejema vašega naročila. Če kupnine v tem času ne boste poravnali, bomo smatrali, da odstopate od pogodbe in bo vaše naročilo stornirano),
- osebni prevzem v skladišču - za termin se obvezno dogovorite (v tem primeru je ponudba veljavna 3 dni od prejema vašega naročila. Če kupnine v tem času ne poravnate in ne zagotovite prevzema, bomo smatrali, da odstopate od pogodbe in bo vaše naročilo stornirano),
- plačilo po povzetju – pošiljka bo v tem primeru praviloma odposlana od nas na naslov kupca naslednji delovni dan po prejemu naročila

Neprevzem pošiljke:
V primeru, da kupec naročenih izdelkov, ki so poslani s plačilom po povzetju, ne prevzame v nobenem primeru, in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni na naslov ponudnika, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja artiklov ponudniku, za kar mu bo ponudnik izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj od pogodbe ni odstopil. V primeru neplačila računa se zadeva ureja s terjatvijo.

Želen način dostave izberete v procesu naročanja.

Cene in način plačila

Cene so vidne samo registriranim uporabnikom in so navedene v EUR, ne vključujejo dostave in davka na dodano vrednost (DDV). Obračun DDV je razviden ob končanem naročilu. Navedene cene veljajo samo za spletno trgovino ponudnika. Cene veljajo do spremembe in jih lahko ponudnik spremeni brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Spletna trgovina Botanika cvetje – dekor – trgovina, Igor Horvat s.p., omogoča uporabnikom naslednje načine plačila:
- s plačilom v gotovini po povzetju ob dostavi / osebnem prevzemu v skladišču (Plačilo po povzetju je možno za naročila, do vrednosti 200,00 EUR, za večja naročila je način plačila predplačilo na TRR);
- s predplačilom na transakcijski račun Botanika cvetje – dekor – trgovina, Igor Horvat s.p.

Želen način plačila izberete v procesu naročanja

Varnost, varovanje osebnih podatkov in preklic registracije

Ponudnik se zavezuje spoštovati zasebnost uporabnika, zato bo podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.botanika.si, varoval v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji  in General Data Protection Regulation-GDPR (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta, Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta).
Vsi podatki o uporabniku bodo varni pred tretjimi osebami in bodo uporabljeni le za namene izpolnitve naročil in informiranja kupca. Ponudnik lahko posreduje podatke tretjim osebam izključno za potrebe izvedbe posla. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da znotraj svojega uporabniškega računa, v meniju "MOJ RAČUN" potrdijo "IZBRIS MOJEGA RAČUNA". Ponudnik si pridržuje pravico do preklica ali zavrnitve registracije posameznemu uporabniku brez navedbe vzroka.

Hramba osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali ali nadalje obdelovali. Ponudnik bo osebne podatke hranil od trenutka registracije do prenehanja poslovnega sodelovanja, razen v primeru odjave uporabnika. Podatki se bodo hranili v digitalni obliki, dokler ima uporabnik interes vstopanja na spletno stran ponudnika. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oziroma na podlagi preklica uporabnika se bodo podatki trajno izbrisali.